Dyżur wakacyjny
Autor: Admin Dodano [ 2018-09-03 23:43:40 ]

Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny

w okresie 1 lipca – 14 sierpnia 2020 r.

Dzieci będą przebywały w przedszkolu z zachowaniem zasad określonych w „Procedurze organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola (…)” (opieka dla dzieci rodziców pracujących, zasada niełączenia grup, skrócone godziny pracy grup, zmniejszona liczebność dzieci w grupie, stała dezynfekcja itd.).

Podczas tegorocznych wakacji nie będzie możliwości zapisania dzieci do innego przedszkola w okresie 17-28 sierpnia 2020 r.

Przedszkole nie prowadzi zapisów dzieci na okres wakacji.

Rodzice chcący rozpocząć korzystanie z usług przedszkola zobowiązani są do skutecznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola poprzez pocztę elektroniczną (kubusp18@o2.pl) lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

Rozpoczęcie korzystania z usług może nastąpić

w miarę wolnych miejsc za zgodą dyrektora przedszkola.

Ze względu  na w/w reżim sanitarny przedszkole dysponuje określoną ilością miejsc.

 

Przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola należy zapoznać się z dokumentem „Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola wraz z wytycznymi przy otwarciu przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku” oraz wypełnić trzy dokumenty:

Załącznik Nr 1_oświadczenie

Oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej

Informacja o terminach pobytu dziecka w czasie wakacji

Podpisane przez obydwoje rodziców oświadczenia należy dostarczyć do przedszkola przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.

Wybrane informacje z Procedury znajdują się w pliku Informacja dla rodziców.