nabór 2021
Autor: Admin Dodano [ 2018-09-03 23:43:40 ]

 

Od 1 do 8 lutego 2021 r. trwać będzie

elektroniczna rekrutacja

do przedszkoli

przy wykorzystaniu e-systemu.

Rodzice będą mogli uzyskać informacje o wszystkich przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych na stronie internetowej:

https://przedszkola-kalisz.nabory.pl/

 

Na stronie należy wypełnić elektroniczny dokument zgłoszeniowy.

 

Obecnie nie ma potrzeby dostarczania kopii wniosków do przedszkola.
 
Jeśli będziemy potrzebowali potwierdzenia prawdziwości zaznaczonych kryteriów
(np. niepełnosprawności, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności)
będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie. 

 

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych nastąpi 24 lutego 2021 r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do 1 marca 2021 r.

potwierdzają wolę przyjęcia poprzez:

 przesłanie skanu oświadczenia woli na adres e-mail kubusp18@o2.pl

lub

złożenie oświadczenia do skrzynki podawczej przed budynkiem przedszkola.  

Druk oświadczenia załączony będzie poniżej po przeprowadzeniu rekrutacji.