Powrót do przedszkola
Autor: Admin Dodano [ 2018-09-03 23:43:40 ]

Drodzy Rodzice!!!

Rodzice chcący rozpocząć korzystanie z usług przedszkola

po przerwie spowodowanej epidemią

zobowiązani są do skutecznego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola

poprzez pocztę elektroniczną (kubusp18@o2.pl) lub telefonicznie

co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.

Rozpoczęcie korzystania z usług może nastąpić

w miarę wolnych miejsc za zgodą dyrektora przedszkola.

Przed planowanym powrotem dziecka do przedszkola należy zapoznać się z dokumentem

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola wraz z wytycznymi przy otwarciu przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku”

oraz wypełnić dwa dokumenty:

Załącznik Nr 1_oświadczenie

Oświadczenie o wykonywaniu pracy zawodowej

 

Podpisane przez obydwoje rodziców oświadczenia

należy dostarczyć do przedszkola

przed przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

Wybrane informacje z Procedury znajdują się w pliku Informacja dla rodziców.