Dokumenty regulujące pracę placówki
Autor: Przedszkole Dodano 21 kwietnia 2019 13:41

Statut Przedszkola

Regulamin Organizacji Wycieczek i Spacerów

Koncepcja Pracy Przedszkola

Informacja o płatnościach
Autor: Przedszkole Dodano 21 kwietnia 2019 11:44

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że odpłatność za przedszkole za dany miesiąc należy regulować do 10 dnia danego miesiąca.

Ewentualne nieterminowe wpłaty należy dokonywać w wysokości naliczonej opłaty za przedszkole wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę.

W przypadku występowania zaległości z tytułu opłat za przedszkole może zostać:

  • dziecko skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
  • sprawa skierowana na drogę postępowania sądowego.
Współpraca
Autor:  Dodano 2 października 2018 20:06

Proponujemy atrakcyjne formy współpracy z rodzicami (zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców, Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, festyn rodzinny) – WSZYSTKIE FORMY SPOTKAŃ ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH.

Jesteśmy otwarci na wszystkie proponowane przez Państwa propozycje – zapraszamy do współpracy!