Ochrona danych osobowych
Autor: Administrator Dodano 4 października 2018 16:31

Administrator danych osobowych – dyrektor przedszkola Magdalena Nowak
Inspektor ochrony danych – Elżbieta Pogorzelec
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

iod@przedszkole18.kalisz.pl

telefon: 62 753 30 50

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych